¸     

Varnostne armature

Varnostni ventili

  • visokohodni varnostni ventili - proizvajalec: VYC, Niezgodka
  • proporcionalni varnostni ventili - proizvajalec: VYC, Niezgodka
  • normalni varnostni ventili - proizvajalec:VYC, Niezgodka
  • protivakumski ventili - proizvajalec: VYC, Niezgodka, Armstrong
  • varnostni ventili za hladilne sisteme - proizvajalec: HERL

  • Varnostne membrane

  • varnostne membrane za cevne sisteme - proizvajalec: OSECO
  • varnostne membrane za silose - proizvajalec: OSECO