¸     

        Hora Holter Regelarmaturen GmbH & Co. KG,
                                  Schloß-Holte-Stukenbrock, Nemčija

V Sloveniji ponujamo naslednje proizvode podjetja Hora Holter Regelarmaturen GmbH & Co. KG, Schloß-Holte-Stukenbrock, Nemčija:

  • regulacijski prehodni ventili z elektromotornim pogonom za ogrevalne in hladilne sisteme
  • regulacijski tropotni ventili z elektromotornim pogonom za ogrevalne in hladilne sisteme
  • zaporne in dušilne lopute z elektromotornim pogonom
  • regulacijski prehodni ventili s pnevmatskim pogonom za ogrevalne in hladilne sisteme
  • regulacijski tropotni ventili s pnevmatskim pogonom za ogrevalne in hladilne sisteme
  • BIKO odvajalniki kondenzata
  • regulacijske armature za termoenergetske pogone